6 § Hämtningsköp

Avlämnande av varan vid hämtningsköp

6 § Varan skall hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren vid köpet hade sitt affärsställe eller, om han saknade affärsställe som hade samband med köpet, sitt hemvist. Visste parterna vid köpet att varan eller det parti ur vilket den skall tas fanns på en annan plats, skall varan hållas tillgänglig för avhämtning på denna plats.

Varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den.

 

Lagkommentar

Köplagens dispositiva normalregel för det fallet att inte annat följer av avtalet eller annars av 3 § är enligt 6 § första stycket första meningen att säljaren skall hålla varan tillgänglig för avhämtning där säljaren vid köpet hade sitt affärsställe eller, om han saknade affärsställe som hade samband med köpet, sitt hemvist (hämtningsköp). Med säljarens ”affärsställe” avses normalt det ställe där säljaren stadigvarande driver sin affärsverksamhet.

Visste parterna vid köpet att varan eller det parti ur vilket den skall tas fanns på en annan plats, skall varan enligt 6 § första stycket andra meningen i stället hållas tillgänglig för hämtning där den fanns.

Vid hämtningsköp är varan enligt 6 § andra stycket att anses som ”avlämnad” när köparen har tagit hand om den. Med köparen likställs ställföreträdare eller fullmäktig för köparen. Den närmare bestämningen av när avlämnandet anses äga rum, till exempel om varan skadas vid lastning på köparens lastbil, beroende på omständigheterna.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.