11 § Kostnaderna

Kostnaderna för varan

11 § Säljaren svarar för sådana kostnader för varan som uppkommer före avlämnandet och som inte beror på att avlämnandet har försenats till följd av något förhållande på köparens sida.

 

Allmänt om kostnaderna för varan

En särskild fråga är vem av parterna som skall stå för sådana kostnader för varan som uppkommer i samband med att den byter ägare. Det kan gälla kostnader för varans transport, försäkring och lagring samt för anskaffande av olika tillstånd. Enligt förevarande 11 § svarar säljaren för sådana kostnader för varan som uppkommer före avlämnandet, medan kostnader som uppstår efter avlämnandet i allmänhet skall bäras av köparen.

Från paragrafens tillämpning undantas sådana tilläggskostnader som beror på att avlämnandet har försenats till följd av något förhållande på köparens sida. Undantagsregeln är dock inte avsedd att avgöra vem som slutligt skall svara för dessa kostnader, även om det i praktiken oftast torde vara köparen. Denna fråga finner i regel sin lösning i 75 eller 57 §. Paragrafens centrala syfte är endast att fastslå huvudregeln om säljarens kostnadsansvar.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.