16 § Öppet köp

Riskens övergång vid öppet köp

16 § Har öppet köp avtalats och varan avlämnats, bär köparen risken till dess att varan lämnas tillbaka.

 

Allmänt om riskens övergång vid öppet köp

Ett så kallat öppet köp innebär att köparen enligt köpeavtalet har en viss tid på sig efter köpet, att överväga om han vill stå fast vid köpet eller inte. Risken för varan övergår då på köparen på vanligt sätt i enlighet med de ovan behandlade reglerna. Bestämmer sig köparen efter att varan har avlämnats för att inte behålla den, går risken emellertid enligt förevarande paragraf tillbaka på säljaren när varan lämnas tillbaka.

Köparen bär alltså risken för händelser som drabbar varan medan han har den i sin besittning och medan varan är på väg tillbaka till säljaren. Detta gäller även om den till exempel avsänts med post eller transporterats av en självständig fraktförare. Om köparen har rätt att till exempel öppna varans förpackning eller prova varan blir beroende av vad köpeavtalet innehåller.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.