37 § Prisavdrag och hävning

Köparens rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet

37 § Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag beräknat enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.

Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av begagnade varor på auktion.

Kommentar

Som tidigare nämnts prioriterar köplagen påföljderna avhjälpande och omleverans, vilka innebär att avtalsbundenheten upprätthålls och oftast också torde leda till att skadestånd inte utgår i någon stor omfattning.

Detta framkommer i förevarande paragraf, där köparens rätt till prisavdrag (köpeskillingsnedsättning) och hävning i första stycket görs beroende av att avhjälpande eller omleverans inte kommer ifråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation.

När det gäller rätten att kräva prisavdrag hänvisas till beräkningsreglerna i 38 §. I fråga om rätten att häva köpet hänvisas till 39 §.

I andra stycket görs undantag från köparens rätt till prisavdrag när det gäller köp av begagnade varor på auktion.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.