35 § Reklamation

Reklamation om avhjälpande eller omleverans

35 § Köparen får inte kräva avhjälpande av fel eller omleverans, om han inte lämnar säljaren meddelande om kravet i samband med att han reklamerar eller inom skälig tid därefter. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Kommentarer

För att köparen skall vara bibehållen sin rätt att kräva avhjälpande eller omleverans räcker det inte att han företar en neutral reklamation om felet. Enligt förevarande paragraf måste han också lämna säljaren meddelande om kravet på avhjälpande eller omleverans i samband med att han reklamerar eller inom skälig tid därefter.

Liksom i fråga om de tidigare behandlade reklamationsreglerna gäller även här undantag för det fallet att säljaren har varit illojal genom att handla grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.