33 § Säljarens illojalitet

Säljaren grova vårdslöshet eller ohederlighet (illojalitet)

33 § Utan hinder av 31 och 32 §§ får köparen åberopa att varan är felaktig, om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

 

Kommentarer

I förevarande paragraf görs ett undantag från köparens undersökningsplikt och reklamationsplikt för det fallet att säljaren lagt i dagen en illojalitet som yttrat sig däri att han har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Med handlande i strid med tro och heder avses i princip ohederlighet.

Om säljaren lagt i dagen en sådan illojalitet, får köparen utan hinder av 31 och 32 §§ åberopa att varan är felaktig. Det har helt enkelt ansetts att säljaren på grund av sin illojalitet inte förtjänar att skyddas av reglerna om köparens undersökningsplikt och reklamationsplikt.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.