78 § Redovisning

Redovisning av vad en part fått ut av varan

78 § Vad en försäljning har inbringat och vad en part på annat sätt har fått ut av varan skall, liksom uppkomna kostnader, redovisas för motparten. Överskott tillfaller motparten.

 

Kommentar

Vad en försäljning har inbringat och vad en part på annat sätt har fått ut av varan skall, liksom uppkomna kostnader, enligt förevarande paragraf första meningen, redovisas för motparten.

De kostnader som här avses är kostnader för vården (75 §) eller för försäljning (76 §) eller annan disposition (77 §).

Ett eventuellt överskott tillfaller enligt andra meningen motparten. Det kan dock enligt allmänna regler avräknas mot dennes skuld, till exempel säljarens krav på betalning av priset eller köparens krav på ersättning på grund av fel.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.