74 § Förvaring hos tredje man

Förvaring hos tredje man

74 § Har den part som skall ta vård om varan överlämnat den till tredje man för förvaring för motpartens räkning och har förvararen valts med omsorg, är den vårdpliktige parten fri från ansvar för varan när förvararen har tagit emot den.

 

Kommentar

Har den part som skall ta vård om varan överlämnat den till tredje man för förvaring för motpartens räkning och har förvararen valts med omsorg, är den vårdpliktige parten, enligt förevarande paragraf, fri från ansvar för varan när förvararen har tagit emot den.

Paragrafen ger den enligt 72 eller 73 § vårdpliktige parten ett fritt val. Förvaringen hos en tredje man kan ofta vara det praktiskt lämpligaste, till exempel om varan kräver förvaring under speciella förhållanden som den vårdpliktige parten inte alls eller endast med svårighet kan ordna. Att förvararen skall väljas med omsorg innebär att samma krav på omsorg ställs som vid egen vård enligt 72 och 73 §§. Kostnaden måste också vara försvarlig för att ersättas enligt 75 §.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.