73 § Köparens vårdplikt

Köparens vårdplikt

73 § Vill köparen avvisa en vara som han har tagit emot, skall han för säljarens räkning vidta skäliga åtgärder för vård av varan.

Vill köparen avvisa en vara som har sänts till honom och hålls honom tillhanda på bestämmelseorten, skall han ta hand om den för säljarens räkning, om det kan ske utan att betalning sker och utan oskälig kostnad eller olägenhet. Sådan skyldighet föreligger dock inte, om säljaren eller någon som på hans vägnar kan ta hand om varan finns på bestämmelseorten.

 

Kommentar

Vill köparen avvisa en vara som han har tagit emot, är han enligt första stycket skyldig att för säljarens räkning vidta skäliga åtgärder för vård av varan (vårdplikt).

Eftersom det är fråga om vård av varan för säljarens räkning, förutsätts att köparen har rätt att avvisa varan, dvs köparen vill antingen häva köpet eller kräva omleverans på grund av säljarens avtalsbrott. Innehållet i köparens vårdplikt  är avsett att vara detsamma som för säljaren enligt 72 §. Köparen omhändertar varan för säljarens räkning, och har enligt 75 § samma rätt till ersättning för försvarliga utgifter och kostnader som säljaren har enligt 72 §. Eftersom köparen tagit emot varan står han – utom i de fall som avses i 74 § – risken för den.

Vill köparen avvisa en vara som har sänts till honom och hålls honom tillhanda på bestämmelseorten, skall han enligt andra stycket ta hand om den för säljarens räkning, om det kan ske utan att betalning sker och utan oskälig kostnad eller olägenhet. Sådan skyldighet föreligger dock inte, om säljaren eller någon som på hans vägnar kan ta hand om varan finns på bestämmelseorten.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.