69 § Prisskillnad, forts.

Prisskillnad när ingen täckningstransaktion ägt rum

69 § Har köpet hävts utan att täckningsköp eller försäljning enligt 68 § har skett och finns det ett gängse pris för sådana varor som köpet avser, läggs priset enligt köpet och varans gängse pris vid tiden för hävningen till grund för beräkning av prisskillnaden.

 

Kommentarer

När ett köp hävts utan att täckningsköp eller försäljning enligt 68 § har ägt rum finns inte någon verklig prisskillnad som kan ligga till grund för beräkningen av det borgenären tillkommande skadeståndet. I stället får ett motsvarande skadestånd uppskattas.

I förevarande paragraf stadgas att om det finns ett gängse pris för sådana varor som köpet avser, skall priset enligt köpet och varans gängse pris vid tiden för hävningen läggas till grund för beräkning av prisskillnaden.

Bestämmelsen förutsätter att varan omsätts i sådan omfattning att det på marknaden finns ett gängse pris för den. 

Genom att hävningstidpunkten är avgörande kan borgenären kräva fullgörelse utan att bli lidande om prisnivån förändras.

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.