68 § Prisskillnad

Skadestånd i form av ersättning för prisskillnad

68 § Har köpet hävts och köparen gjort ett täckningsköp eller säljaren sålt varan på nytt, och har åtgärden vidtagits med omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes, läggs priset enligt köpet och priset vid täckningsköpet eller försäljningen till grund för beräkningen av prisskillnaden.

 

Kommentarer

I förevarande paragraf anges hur beräkningen av skadestånd enligt 67 § i form av ersättning för prisskillnad skall gå till, när den skadelidande parten har hävt köpet och gjort en täckningstransaktion (kompensationsavtal).

Här föreskrivs att om köpet har hävts och köparen har gjort ett täckningsköp eller säljaren sålt varan på nytt, så läggs priset enligt köpet och priset vid täckningsköpet eller försäljningen till grund för beräkningen av prisskillnaden. Det förutsätter dock att åtgärden (täckningsköpet eller försäljningen) har vidtagits med omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes.

Kravet på omsorg innebär bland annat att ett täckningsköp inte får ske till ett onödigt högt pris eller täckningsförsäljning till ett onödigt lågt pris.

Kravet på att täckningstransaktionen sker inom skälig tid efter hävningen hindrar köpare från att spekulera på säljarens bekostnad genom att vid stigande priser dröja med täckningsköpet för att försöka uppnå en högre ersättning för prisskillnad.

Har täckningstransaktionen inte gjorts med tillräcklig omsorg eller inom skälig tid efter hävningen, får prisskillnaden i stället beräknas enligt 69 § med utgångspunkt i vad som kan anses vara ett gängse pris på motsvarande vara.

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.