65 § Avkastning och ränta

Avkastning, ersättning för nytta och ränta

65 § Hävs köpet, skall köparen ge ut den avkastning av varan som han har fått samt betala skälig ersättning om han har haft annan nytta av varan.

Om säljaren skall lämna tillbaka betalningen, skall han betala ränta från den dag han tog emot betalningen.

 

Kommentarer

Förevarande paragraf reglerar parts rätt till avkastning, ersättning för nytta av varan och ränta på betalningen.

I första stycket regleras köparens skyldigheter i dessa hänseende när köpet hävs. Köparen har då att utge den avkastning av varan som han har fått och att betala skälig ersättning om han har haft annan nytta av varan.

I andra stycket regleras säljarens skyldighet att betala ränta, om han skall lämna tillbaka betalningen. Han har då att betala ränta från den dag han tog emot betalningen.

Sådan avkastningsränta som avses i bestämmelsen utgår oberoende av om det hävningsgrundande avtalsbrottet har inträffat på köparens eller säljarens sida. I räntelagen (1975:635) finns bestämmelser om avkastningsränta i 2 § andra stycket.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.