62 § Hävning vid befarat avtalsbrott

Hävning vid befarat avtalsbrott

62 § Står det klart att det kommer att inträffa ett avtalsbrott som ger en part rätt att häva köpet, får denne häva redan före tiden för fullgörelsen. Hävningen är dock utan verkan, om motparten genast ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse.

 

Kommentar

Den förevarande paragrafen behandlar parts hävningsrätt vid befarat avtalsrätt (även kallat befarat kontraktsbrott, anteciperat avtalsbrott och anteciperat kontraktsbrott). Det handlar här alltså om en rätt att häva redan innan tiden för fullgörelsen är inne.

Förutsättningen får att hävning skall få ske på denna grund är att det står klart att det kommer att inträffa ett avtalsbrott, som ger en part rätt att häva köpet. Kraven ställs här högre än i 61 § första stycket. Regeln gäller oberoende av orsaken till det väntade avtalsbrottet.

Liksom i fråga om stoppningsrätten vid befarat avtalsbrott enligt 61 § har motparten enligt denna paragraf en möjlighet att hindra borgenären från att utnyttja sanktionsmöjligheten. För detta erfordras att han genast ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse. Hävningen är dock utan verkan.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.