79 § Avkastning

Avkastning av varan

79 § Avkastning som varan ger före avtalad tid för avlämnandet tillfaller säljaren, om det inte med fog kunde beräknas att den skulle utfalla senare. Avkastning som varan ger efter det att den skall avlämnas tillfaller köparen, om det inte med fog kunde beräknas att den skulle utfalla tidigare.

 

Kommentar

Förevarande paragraf reglerar fördelningen mellan parterna av varans avkastning av varan (utom såvitt avser aktier och räntebärande fordringar, se 80 § respektive 81 §).

Avkastning som varan ger före avtalad tid för avlämnandet tillfaller naturligen som huvudregel säljaren. Undantag gäller emellertid om det med fog kunde beräknas att den skulle utfalla senare.

Avkastning som varan ger efter det att den skall avlämnas tillfaller köparen. Undantag gäller om det med fog kunde beräknas att den skulle utfalla tidigare.

Det avgörande är således när avkastningen utfaller eller med fog kunde beräknas utfalla i relation till den avtalade avlämnandetidpunkten, vilken inte behöver överensstämma med den faktiska. Vill parterna fördela avkastningen annorlunda, kan de träffa särskild överenskommelse om detta.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.