60 § Specifikation

Specifikation av varans form, mått eller andra egenskaper

60 § Skall köparen specificera varans form, mått eller andra egenskaper och underlåter han att göra det vid avtalad tid eller inom skälig tid efter det han har fått begäran om detta från säljaren, får säljaren göra specifikationen i överensstämmelse med vad som kan antas vara i köparens intresse. Detta hindrar inte säljaren från att göra gällande andra påföljder.

Säljaren skall underrätta köparen om den specifikation han gör och förelägga köparen en skälig tid inom vilken denne kan ändra specifikationen. Ändrar köparen inte specifikationen inom den tid som har förelagts honom, blir säljarens specifikation bindande.

 

Kommentar

I vissa fall skall köparen, enligt avtalet eller annars, till exempel på grund av handelsbruk, att specificera varans form, mått eller andra egenskaper. Underlåter i så fall köparen att göra detta vid avtalad tid, eller inom skälig tid efter att han har fått begäran om det från säljaren, får säljaren, enligt första stycket, göra specifikationen i överensstämmelse med vad som kan antas vara i köparens intresse. Detta hindrar inte säljaren från att göra gällande andra påföljder.

När säljaren gör specifikationen måste den överensstämma med vad som kan antas vara i köparens intresse. Vad som är i köparens intresse kan framgå till exempel av tidigare beställningar eller av att säljaren känner till de ändamål för vilka varan skall användas.

I andra stycket föreskrivs att säljaren skall underrätta köparen om den specifikation han gör och förelägga köparen en skälig tid inom vilken denne kan ändra specifikationen. Ändrar köparen inte specifikationen inom den tid som har förelagts honom, blir säljarens specifikation bindande för köparen.

Om en av säljaren gjord specifikation är bindande enligt detta stadgande, skall varan anses avtalsenlig om den överensstämmer med specifikationen och säljaren äger fullfölja avtalet i enlighet med denna.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.