56 § Hävning vid successiv leverans

Säljarens hävning på grund av betalningsdröjsmål vid successiv leverans

56 § Skall betalning ske efter hand i särskilda poster allteftersom avlämnande sker och föreligger det dröjsmål med betalningen av någon delleverans, får säljaren häva köpet i fråga om denna delleverans enligt de bestämmelser som i övrigt gäller för hävning.

Säljaren får häva köpet även i fråga om en senare delleverans, om det inte saknas anledning att anta att dröjsmål med betalningen som ger rätt till hävning kommer att upprepas.

 

Kommentar

Den förevarande paragrafen behandlar säljarens rätt till hävning av köpet på grund av betalningsdröjsmål vid successiv leverans, där betalningen skall ske successivt för varje delpost.

första stycket behandlas det fallet att betalningen av en enstaka delleverans vid successiv leverans är försenad eller felaktig. Säljaren får då häva köpet i fråga om denna delleverans enligt de vanliga hävningsreglerna.

De enskilda delleveranserna betraktas alltså här som om de vore flera självständiga köp och hävningsförutsättningarna bedöms i förhållande till den aktuella delleveransen och betalningen för denna och inte i förhålland till köpet i dess helhet.

I andra stycket utvidgas säljarens hävningsrätt vid successiv leverans till att gälla även en senare delleverans. Förutsättningen för att hävning skall få ske är i detta fall att det inte saknas anledning att anta att dröjsmål med betalningen som ger rätt till hävning kommer att upprepas.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.