48 § Platsen för betalning

Betalning – platsen och betalningsskyldighetens innebörd

48 § Betalning skall ske hos säljaren. Om betalning skall ske mot överlämnande av varan eller dokument avseende varan, skall den dock ske där överlämnandet äger rum.

Skyldigheten att betala omfattar även skyldighet att i enlighet med avtalet acceptera växel och ställa remburs, bankgaranti eller annan säkerhet samt att vidta de andra åtgärder som behövs för att möjliggöra betalning.

 

Kommentarer

Paragrafen innehåller bestämmelser om platsen för köparens betalning och om den närmare innebörden av köparen skyldighet att betala.

Första stycket reglerar platsen för betalningen. Huvudregeln är enligt första meningen att betalningen skall ske hos säljaren. Om betalning skall ske mot överlämnande av varan eller dokument avseende varan, skall den dock, enligt andra meningen, ske där överlämnandet äger rum.

I andra stycket preciseras innebörden av köparens skyldighet att betala i vissa hänseenden. Denna skyldighet anges här omfattar även skyldighet att i enlighet med avtalet acceptera växel och ställa remburs, bankgaranti eller annan säkerhet. Dessutom omfattar den skyldighet att vidta de andra åtgärder som behövs för att möjliggöra betalning.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.